MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
ZORUNLULUĞU Bilindiği üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmış, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yirmi ay sonra (31 Aralık 2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2. Tebliğ 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) Tebliğde yer alan 8 meslekte belgesiz kişiler çalıştırılamayacaktır. Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan 48 meslek dalının dışında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 24 Haziran 2015 tarihinde yayımladığı “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nin 14. maddesi kapsamında Asansör Bakım ve Onarımcısı meslek dalında da Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelmiştir. Takım bakım personelinin; meslek yüksekokulu, meslek lisesi mezunu yada ustalık/kalfalık belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır. Asansör Bakım ve Onarımcısı meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücreti için devlet desteği yoktur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesini almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinden belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik şartı aranmaz.
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen ve 01.01.2017 tarihi itibariyle denetimlere tabi olacak meslekler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 01.01.2017 tarihten itibaren belgesi olmayan çalıştırılamayacaktır. Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör Belge Zorunluluk Tarihi 1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 4 11UY0014-3 Aliminyum Kaynakcısı Seviye 3 Metal 31.12.2016 5 10UY0003-3 Bacacı Seviye 3 Enerji 31.12.2016 6 10UY0003-4 Bacacı Seviye 4 Enerji 31.12.2016 7 11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 8 12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 9 11UY0010-3 Çelik Kaynakcısı Seviye 3 Metal 31.12.2016 10 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal 31.12.2016 11 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji 31.12.2016 12 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakcısı Seviye 3 Enerji 31.12.2016 13 11UY0032-4 Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Pers. Seviye 4 Enerji 31.12.2016 14 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji 31.12.2016 15 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakcısı Seviye 3 Enerji 31.12.2016 16 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakcısı Seviye 4 Enerji 31.12.2016 17 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 18 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 19 12UY0080-4 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4 Metal 31.12.2016 20 12UY0080-5 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 3 Metal 31.12.2016 21 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 22 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapma Personeli Seviye 3 Enerji 31.12.2016 23 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 24 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 25 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal 31.12.2016 26 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv 31.12.2016 27 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv 31.12.2016 28 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv 31.12.2016 29 11UY0020-5 Otomativ Elektromekanikcisi Seviye 5 Otomotiv 31.12.2016 30 11UY0021-4 Otomativ Mekanikcisi Seviye 4 Otomotiv 31.12.2016 31 11UY0007-3 Otomativ Montajcısı Seviye 3 Otomotiv 31.12.2016 32 12UY0053-3 Otomativ Saç ve Gövde Kaynakcısı Seviye 3 Otomotiv 31.12.2016 33 12UY0050-3 Panel Kalıpcı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 34 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 31.12.2016 35 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 36 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 37 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 38 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 39 11UY0025-3 Tünel Kalıpcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016 40 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 31.12.2016
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen ve 25/03/2017 tarihi itibariyle denetimlere tabi olacak meslekler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 25.03.2017 tarihten itibaren belgesi olmayan çalıştırılamayacaktır. Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör Belge Zorunluluk Tarihi 1 12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Elekt.Elektr 25.03.2017 2 12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Elekt.Elektr 25.03.2017 3 12UY0092-3 Asansör Montajcısı Seviye 3 Elekt.Elektr 25.03.2017 4 12UY0092-4 Asansör Montajcısı Seviye 4 Elekt.Elektr 25.03.2017 5 12UY0092-4 CNC Programcısı Seviye 4 Metal 25.03.2017 6 12UY0092-5 CNC Programcısı Seviye 5 Metal 25.03.2017 7 12UY0092-3 Metal Saç İşlemeci Seviye 3 Metal 25.03.2017 8 12UY0092-4 Metal Saç İşlemeci Seviye 4 Metal 25.03.2017
Kanuna göre mesleki yeterlilik şartı aranmayacak belgeler nelerdir?
- Mesleki Yeterlilik Belgesi
- Ustalık Belgesi
- Mesleki Eğitim Lise Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)
- Üniversite ve Yüksekokul Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)
Hangi belgeler geçerli değil?
- Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler
- UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler
- Çıraklık ve Kalfalık belgeleri
Belgesiz çalışanlar için cezai yaptırım nedir? Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan için işveren veya işveren vekillerine 500,00 TL idari para cezası kesilecektir. Sınav ve belgelendirme ücretleri için devlet desteği olacak mı? Ne zaman başlayacak? Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri listesi için www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
Sınavdan başarısız olan kişilerin ücretleri fondan karşılanacak mı? Hayır, sınavlardan başarısız olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl ve nereden temin edilir? Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları listesi ve ayrıntılı bilgi için www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına katılmak için eğitim almak istiyorum ne yapmalıyım? - Bulunduğunuz yerdeki Halk Eğitim Merkezlerine, Mesleki Eğitim Merkezlerine, Yapı Sektöründe İnşaat alanında çalışanların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. - Yada Belgelendirme Kuruluşları ile irtibata geçerek sınavlara katılabilirsiniz. İşyerimde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır? - İlgili Firma/Kurum İŞKUR’la irtibata geçerek belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde çalışanlara yönelik mesleki eğitim kursu düzenleyebilir. - İlgili Firma/Kurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde kurs açılması için talepte bulunabilir. - Yada çalışanlarınız belgelendirme kuruluşları ile irtibata geçerek sınavlara katılabilirler.
Ayrıntılı Bilgi için www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz,
 

 

Copyright © 2016 Digor.gov.tr 
A: Hükümet Konağı Kat:2 36100/KARS 
E: info@digor.gov.tr 
T : 0(474) 311 2001 - F : 0(474) 311 2001

© T.C.DİGOR KAYMAKAMLIĞI - 2016 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir